Contacts

Aviation Training Center
BOEING 737 NG
SEC "Firebird", Sovetskaya sq., 5, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod region, 603122
daily from 10:00 to 22:00
+7 (831) 283-42-20
nnv@dream-aero.ru