Contacts

Aviation Training Center
BOEING 737 NG
SEC "Center of the Chizhov Gallery", st. Koltsovskaya, 35, Voronezh, Voronezh region, 394030
daily from 10:00 to 22:00
+7 (920) 459-10-99
vrn@dream-aero.ru